Προγράμματα Ενηλίκων

Ομαδικά μαθήματα 2 ώρες την εβδομάδα με σκοπο:

– εκμάθηση βασικής τεχνικής

– εκμάθηση κανονισμών

– εισαγωγή στις βασικές αρχές αγώνων

– εκμάθηση ενδιάμεσης και προχωρημένης τεχνικής

– στρατηγική και τακτική σε συνθήκες αγώνα

Ατομικά μαθήματα

– Διαθέσιμα μαθήματα τενις ένας με έναν σε περιστασιακή ή μόνιμη βάση τα οποία προτείνονται για την επιτάχυνση της βελτίωσης των αθλητών.

– Διαθέσιμα μαθήματα φυσικής κατάστασης ένας με έναν σε περιστασιακή ή μόνιμη βάση, καθώς επίσης και έκδοση προγραμμάτων τα οποία μπορείτε να τα εκτελείται στο χώρο σας με στόχο τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και την μεγιστοποίηση της απόδοσης.